421307 Karlovy Vary – Kyselka – Vojkovice Platí od 1.7.2021 do 30.6.2023
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
1 3 5 7 km 2 4 6 8
6 + 6 + 6 + 6 + 6 + 6 +
 33   33   33   33  6 +  33  6 +  33   33   33 
... 8:30 ... ... 10:50 ... 14:00 ... ... 19:30 ... 0 1 od § Karlovy Vary, terminál ... M 9:40 ... ... M 12:50 ... 16:50 ... ... 20:40 ...
... 8:33 ... ... 10:53 ... 14:03 ... ... 19:33 ... 2 2 | × § Karlovy Vary, Mlékárna ^ ... 9:37 ... ... 12:47 ... 16:47 ... ... 20:37 ...
... 8:34 ... ... 10:54 ... 14:04 ... ... 19:34 ... 3 3 | × § Karlovy Vary, Mattoniho nábř. | ... 9:36 ... ... 12:46 ... 16:46 ... ... 20:36 ...
... 8:36 ... ... 10:56 ... 14:06 ... ... 19:36 ... 4 4 | × Karlovy Vary, Švermův dům | ... 9:34 ... ... 12:44 ... 16:44 ... ... 20:34 ...
... 8:37 ... ... 10:57 ... 14:07 ... ... 19:37 ... 5 5 | × Karlovy Vary, Sv. Hubert chaty | ... 9:33 ... ... 12:43 ... 16:43 ... ... 20:33 ...
... 8:39 ... ... 10:59 ... 14:09 ... ... 19:39 ... 6 6 | × Karlovy Vary, Sv. Hubert | ... 9:31 ... ... 12:41 ... 16:41 ... ... 20:31 ...
... 8:41 ... ... 11:01 ... 14:11 ... ... 19:41 ... 8 7 | × Sedlečko, rozc. | ... 9:29 ... ... 12:39 ... 16:39 ... ... 20:29 ...
... 8:42 ... ... 11:02 ... 14:12 ... ... 19:42 ... 9 8 | × Muzikov | ... 9:28 ... ... 12:38 ... 16:38 ... ... 20:28 ...
... 8:44 ... ... 11:04 ... 14:14 ... ... 19:44 ... 10 9 | × Šemnice, most | ... 9:26 ... ... 12:36 ... 16:36 ... ... 20:26 ...
... 8:46 ... ... 11:06 ... 14:16 ... ... 19:46 ... 11 10 | × Šemnice, rozc. | ... 9:25 ... ... 12:35 ... 16:35 ... ... 20:25 ...
... 8:47 ... ... 11:07 ... 14:17 ... ... 19:47 ... 12 11 | Dubina | ... 9:24 ... ... 12:34 ... 16:34 ... ... 20:24 ...
... 8:48 ... ... 11:08 ... 14:18 ... ... 19:48 ... 13 12 | × Kyselka, pila | ... 9:22 ... ... 12:32 ... 16:32 ... ... 20:22 ...
... 8:50 ... ... 11:10 ... 14:20 ... ... 19:50 ... 14 13 | × Kyselka, pošta | ... 9:20 ... ... 12:30 ... 16:30 ... ... 20:20 ...
... 8:52 ... ... 11:12 ... 14:22 ... ... 19:52 ... 14 14 | Kyselka | ... 9:19 ... ... 12:29 ... 16:29 ... ... 20:19 ...
... 8:53 ... ... 11:13 ... 14:23 ... ... 19:53 ... 15 15 | × Kyselka, škola | ... 9:17 ... ... 12:27 ... 16:27 ... ... 20:17 ...
... 8:54 ... ... 11:14 ... 14:24 ... ... 19:54 ... 16 16 | × Radošov, Jednota | ... 9:16 ... ... 12:26 ... 16:26 ... ... 20:16 ...
... 8:56 ... ... 11:16 ... 14:26 ... ... 19:56 ... 17 17 | × Radošov | ... 9:14 ... ... 12:24 ... 16:24 ... ... 20:14 ...
... 8:58 ... ... 11:18 ... 14:28 ... ... 19:58 ... 19 18 | × Velichov, Vojenské lesy | ... 9:12 ... ... 12:22 ... 16:22 ... ... 20:12 ...
... 8:59 ... ... 11:19 ... 14:29 ... ... 19:59 ... 19 19 | Velichov | ... 9:11 ... ... 12:21 ... 16:21 ... ... 20:11 ...
... 9:01 ... ... 11:21 ... 14:31 ... ... 20:01 ... 21 20 v × Vojkovice, Jakšovy domy | ... 9:08 ... ... 12:18 ... 16:18 ... ... 20:08 ...
... 9:03 ... ... 11:23 ... 14:33 ... ... 20:03 ... 21 21 Vojkovice od ... 9:07 ... ... 12:17 ... 16:17 ... ... 20:07 ...
+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky6 - jede v sobotu 33  - jede od 1.7.21 do 31.8.21, od 1.7.22 do 31.8.22
§ - v označených zastávkách není povolen nástup cestujících za účelem přepravy do ostatních shodně označených zastávek spoje× - zastávka jen na znamení nebo požádání
M - na spoj 2 navazuje v zastávce Karlovy Vary, terminál spoj 1 a 3 linky 421304 směr Sokolov, Terminál
M - na spoj 4 navazuje v zastávce Karlovy Vary, terminál spoj 5 linky 421304 směr Loket
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.