520960 Kadaň – Karlovy Vary Platí od 13.6.2021 do 1.9.2022
Dopravce: Autodoprava Daniel Sládek s.r.o., M. Rovenské 965/20, 360 17 Karlovy Vary, tel. 720 162 900, www.karlovarskadopravni.cz, e-mail info@karlovarskadopravni.cz
km 1 3 5 11 13 25 23 27
 11 
0 1 od Kadaň, aut. nádr. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:30 ... ... ... ... ... ... ...
9 2 | Klášterec nad Ohří, škola ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:40 ... ... ... ... ... ... ...
17 3 | × Stráž nad Ohří, Boč ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 17:48 ... ... ... ... ... ... ...
21 4 | × Stráž nad Ohří ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... X ... 17:53 ... ... ... ... ... ... ...
< 0 0 5 | Jáchymov, lázně ... ... X  44  ... ... ... ... X ... X  44  ... ... 14:50 ... < ... ... X ... 6 +  24  ... ...
32 7 7 6 | Ostrov, náměstí ... ... 7:45 ... ... ... ... 8:43 ... 13:35 ... ... 15:03 ... 18:05 ... ... 19:00 ... 20:20 ... ...
33 8 8 7 | Ostrov, zámek ... ... 7:48 ... X  44  ... ... 8:45 ... 13:38 ... ... ( 15:06 ... 18:08 ... ... 19:03 ... ( 20:23 ... ...
< < 17 8 | Dalovice ... ... ( 7:59 ... ) 8:00 ... ... < ... < ... ... < ... < ... ... < ... < ... ...
43 18 18 9 v × Karlovy Vary, Bohatice, most ... ... ... ... 8:03 ... ... 8:54 ... 13:46 ... ... 15:18 ... 18:16 ... ... 19:11 ... 20:31 ... ...
45 20 20 10 Karlovy Vary, terminál ... ... ... ... 8:07 ... ... 8:58 ... 13:50 ... ... M 15:24 ... 18:20 ... ... 19:15 ... 20:35 ... ...
 
opačný směr
km 2 4 24 10 12 18 26
6 +
X  44  X  11  X  44  X  24 
0 10 od Karlovy Vary, terminál ... ... 7:25 ... ... 8:20 ... ... 9:30 ... ... 13:10 ... ... ... ... ... 18:43 ... ... 19:55 ... ...
2 9 | × Karlovy Vary, Bohatice, most ... ... 7:29 ... ... 8:24 ... ... 9:34 ... ... 13:14 ... ... X ... ... 18:47 ... ... 19:59 ... ...
< 0 8 | Dalovice ... ... < ... ... < ... ... < ... ... < ... ... 14:15 ... ... < ... ... < ... ...
12 9 7 | Ostrov, zámek ... ... 7:37 ... ... 8:32 ... ... 9:42 ... ... 13:22 ... ... 14:32 ... ... 18:55 ... ... 20:07 ... ...
13 10 6 | Ostrov, náměstí ... ... 7:40 ... ... 8:35 ... ... 9:45 ... ... 13:25 ... ... 14:35 ... ... 18:58 ... ... 20:10 ... ...
< 17 5 | Jáchymov, lázně ... ... ... ... ... ... ... ... < ... ... ... ... ... 14:47 ... ... ... ... ... ... ... ...
24 4 | × Stráž nad Ohří ... ... ... ... ... ... ... ... 9:57 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
28 3 | × Stráž nad Ohří, Boč ... ... ... ... ... ... ... ... 10:02 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
36 2 v Klášterec nad Ohří, škola ... ... ... ... ... ... ... ... 10:10 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
45 1 Kadaň, aut. nádr. ... ... ... ... ... ... ... ... 10:20 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
X - jede v pracovních dnech+ - jede v neděli a ve státem uznané svátky6 - jede v sobotu 11  - jede jen 26.6.21, 28.8.21, 25.6.22, 27.8.22
 24  - nejede 24.12. 44  - nejede od 1.7.21 do 31.8.21, od 27.10.21 do 29.10.21, od 23.12.21 do 31.12.21, 4.2.22, od 14.3.22 do 18.3.22, 14.4.22, od 1.7.22 do 31.8.22
× - zastávka jen na znamení nebo požádání( - spoj zastavuje jen pro vystupování) - spoj zastavuje jen pro nastupování< - spoj jede po jiné trase
M - na spoj 13 navazuje v zastávce Karlovy Vary, terminál spoj 9 linky 421304 směr Sokolov, Terminál
Na lince platí tarif a Smluvní přepravní podmínky, zveřejněné ve vozidlech a na internetových stránkách dopravce www.karlovarskadopravni.cz.