LIKVIDACE ODPADU

Na přání zákazníka při stěhování nebo i samostatně provádíme likvidaci odpadu, včetně zpětného odběru elektrických zařízení (PC, monitory, TV, lednice apod.). Písemnosti likvidujeme v certifikovaných zařízeních a to ve spalovně, nebo průmyslovou skartací. Vyřazený nábytek likvidujeme skládkováním na našich smluvních skládkách. V případě odprodeje staršího nábytku lze využít služeb smluvního bazaru. Odprodej se uskutečňuje na základě protokolárního seznamu s potvrzením odprodeje. Při prodeji staršího nábytku zaměstnancům můžeme zajistit i jeho rozvoz. K soustředění odpadů a použitých obalových materiálů používáme různé druhy transportních velkoobjemových kontejnerů (240 – 1500 litrů).